Jak vybrat správná okna

Pokud vybíráme okna, měli bychom si dát pozor na několik věcí. Okna nejsou kdejakou investicí, určitě chcete, aby Vám vydržela na celý život. Sami se nestanete odborníky za jeden den, ale rozhodně se vyplatí zjistit si pár informací, než zaplatíte poměrně vysokou částku za okna. Přece jen se jedná o poměrně vysokou investici. Proto dbejte na následující informace.

Důležité je správné zakotvení ke stavební konstrukci. Připojovací spára musí být regulérně provedena, jinak hrozí úniky tepla a pronikající vlhkost. Okna musí být vždy samonosná, nikdy se nesmí přenášet zatížení či pohyby konstrukcí. Při instalaci je důležité dbát i na pohyby v důsledku změn venkovní teploty a vlhkosti.

Co se týče tepelné izolace oken, tak se musíme vždy dívat na součinitel prostupu tepla označovaný jako „Uw“. Tato hodnota nám ukazuje, kolik tepla unikne přes 1 m2 okna za 1 sekundu při rozdílu teplot mezi vnitřkem a vnějškem 1 stupeň Kelvina. Platí obecná zásada, že čím je Uw nižší, tím lepší jsou okna tepelným izolantem. Vedle součinitele prostupu tepla je důležitá i odolnost rosení na vnitřní straně a schopnost tepelných zisků od slunce. Dále dbejme na prostupnost světla a dostatečnou zvukovou izolaci.

Izolace oken od zvuku je dána hodnotou indexu vzduchové neprůzvučnosti označovaný jako „Rw“. Zase platí poučka, že čím je vyšší hodnota Rw, tak tím budou okna lépe izolovat zvuk.

Všichni chceme okna, které nám budou sloužit dlouhodobě a budou spolehlivě izolovat zvuk i teplo. Musíme si uvědomit, že okna jsou vystavována různým povětrnostním vlivům, které ovlivňují přípustné rozměry. Proto opravdu pečlivě vybírejte okna s ohledem na jejich použití.