Co obsahuje práce bytového architekta a jeho návrhu interiéru

Ještě před koupí nemovitosti či ve fázi projektové dokumentace je dobré se spojit s bytovým architektem a vznést své požadavky a přání – to je ideální stav. Pokud již nemovitost už je, není to problém, jen možná bude návrh interiéru omezen danými vlastnostmi stavby, ale i toto omezení může být nakonec přínosem, který dovede k ideálnímu bydlení.

Bytový architekt nezpracovává pouze návrhy interiérů soukromých, ale i komerčních.

Po prohlídce interiéru či po prostudování plánů vše s klientem prodiskutuje, probere přání klienta – představu o bydlení a představí obsah své práce. Následně zpracuje kalkulaci na návrh interiéru vč.časového harmonogramu. Po té se klient rozhodne, zda služeb bytového architekta využije a nechá si zpracovat návrh interiéru.

Ke každému klientovi bytový architekt přistupuje individuálně, naslouchá, co má kdo rád, v čem se cítí dobře. A tyto informace poskytují základ řešení prostoru.
Začíná se od koncepčního dispozičního řešení interiéru, případně stavebních úprav a změn dispozičního uspořádání jednotlivých místností a pokračuje se postupně až k nejmenším detailům. Klient dostává ke schválení a připomínkování různé varianty a verze možného řešení.
Konečný návrh interiéru pak obsahuje kompletní soupis vybavení jednotlivých částí interiéru vč.potřebné výkresové dokumentace, která slouží jako podklad pro realizaci, cenové nabídky pro dodavatele a stavbu. Klient má také jasnou představu o finanční stránce realizace.

Tato složka návrhu interiéru slouží i jako podklad pro oslovení různých firem, ze kterých si klient vybere tu, která mu bude nejvíce vyhovovat.