Stavba domu

Postavit dnes dům je poměrně složitá věc. Musíte si zajistit projekt, získat stavební povolení a ohlásit stavbu ještě, než budete stavět. Poté se provádí zaměření pro hloubení základů domu. Postavení domu je životním snem, takže se vyplatí pravidlo „dvakrát měř, jednou řež“.

Stavební práce jsou nejdražší

Poté dochází k zemním pracím. Patří sem zejména sejmutí ornice a vybudování plochy do roviny. Jedná se o nejdražší práce, viz. Ceník stavebních prací 2014. Můžete si nechat vybudovat také podsklepení, ale to se výrazně promítne do konečné ceny stavby, jelikož je stejně finančně náročná, jako vybudování dalšího patra.

Nyní přijdou na řadu základy. Vytvoří se základové pasy, které sahají do nezamrzlé hloubky, aby nedocházelo k promrzání interiéru domu. Z čeho postavit dům? Nejčastěji používaným materiálem je beton. Než se provádí zalití, musí se udělat prostupy pro inženýrské sítě. Tím máme základy hotové.

Důležité je vybrat správnou firmu

Dále musí být provedena hydroizolace. Jedná se o položení asfaltových pásů pod obvodové zdivo. Poté se může začít zdít. Pro lepší povědomí o cenách za tyto práce se podívejte na ceník zednických prací 2014. Na položený asfaltový pás se pokládá zdivo, vyzdí se komínové těleso a překlady u oken a dveří. Poté se samozřejmě začne dělat strop. Beton zraje cca 28 dní, poté přijdou na řadu malířské práce, podívejte se tedy také na ceník malířský prací.

Samozřejmě je také důležité nalézt vhodnou firmu a řemeslníky, který nám takovouto stavbu postaví. Cena je v hodně případech velmi odlišná a proto je v hodné si nastudovat ceníky řemesel.