Postup kácení

Postup kácení stromů

Pokud plánujete kácení stromu, tak určitě dbejte na v prvé řadě na bezpečnou vzdálenost kácení, kdy by se neměli vyskytovat žádné osoby alespoň v délce dvojnásobku délky stromu, který chcete pokácet. Samozřejmostí je také ochranné oblečení spolu s výraznými barvami, aby bylo dobře viditelné pro kolemjdoucí. Kácení se musí řídit také dle vyhlášky.

Kácení ovlivňuje mnoho faktorů

Musíte určit směr kácení. To ovlivňuje mnoho faktorů, jak směr větru, tak i překážky a sklon. Strom se musí dobře prověřit, zda není poškozen. Důležité je tak prozkoumat, zda se na stromě nenachází praskliny či hniloba. O to větší je pak riziko, že při kácení spadnou suché nebo polámané větve. Pro odstranění větví je dobré si určit správnou výšku. Více se dočtete zde.

Kontrola nad směrem dopadu

Pokud je strom poblíž budovy, je opravdu nesmírně důležité mít kontrolu nad směrem kácení a jeho dosahu. Stačí pomocí dřevěného kolíku určit geometricky bod dopadu strom, což poskytne rovnostranný a pravoúhlý trojúhelník.

Olovnice jako pomocník

Většina stromů bude padat přirozeným směrem, díky tvaru větví či sklonem stromu. Pokud chcete zkontrolovat pád stromu, tak stačí použít olovnici. Samozřejmě lze působit na strom tak, aby padal proti přirozenému směru pádu, ale stojí to větší fyzické úsilí a samozřejmě se zvyšuje riziko. Podívejte na stránku venkovniprace.cz.

Experti si vždy vědí rady

Proto je vhodné si k tomu přizvat experty, kteří mají znalosti, dovednosti a zkušenosti právě s tímto druhem kácení i v blízkosti obydlených budov. Hlavní faktory, které ovlivňují kácení, jsou tvar stromu, délka a jeho průměr, dále míra ztrouchnivělosti, sklon od země, a vzdálenost od elektrického vedení, silnice, železnice či budov. Můžete využít pro kácení služby této firmy.

Platí nepsané pravidlo, že stromy by měly padat tím nejsnazším způsobem.