Využití stavební suti

V několika studiích již bylo zohledněno, jak se každoročně zvyšuje objem stavební suti a s tím samozřejmě spojený problém ochrany životního prostředí. Stavební odpad představuje celkově 25% celkového odpadu, takže to je nezanedbatelné číslo. Proto se v dnešní době se ve stavebnictví využívá recyklace stavební suti a jejího dalšího využití.

Správné vytřídění stavební suti

Důležitým faktorem při recyklaci je především vytřídění stavební suti a to již při demoličních prací. Existuje zde přímá úměra mezi kvalitou demoličních prací a kvalitou recyklovaného materiálu. Správně by se měl oddělit kontaminovaný materiál, dále kovy, dřevo, kamení a nebezpečné materiály. V neposlední řadě se musí stavební suť rozdělit na cihelnou, betonovou, živočišnou a výkopovou zeminu.

Stroje pro recyklaci

Pro recyklaci se využívá mnoha mechanických strojů, o nasazení se rozhoduje dle objemu recyklovaného odpadu. Pro omítku, cihly a jinou drobnou stavební suť lze využít drtiče, které zvládnout kusovost materiálu přibližně 10 až 20 cm a využijeme je i při středně tvrdých materiálech. Dále se mohou využívat drtící jednotky. Ty známe v několika provedeních, od mobilních, kontejnerových až po čelisťové, dorazové či válcové jednotky.

Jak na odpad v současnosti

Recyklované materiály lze využít k různým účelům a pozemní stavitelství je dokáže využít v řadě činností s výstavbou. Mnoho zákazníků má před použitím obavy z možné nedokonalosti, ale díky nejmodernějším technologiím se dají využít bezproblémově v mnoha oblastech. Pokud si vezmeme beton, lze recykláty využít pro terénní úpravy, podkladový materiál pro cesty či jako kamenivo do živočišných směsí. V případě skla se může jednat o skleněné obal či tepelnou izolaci, recykláty dřeva lze využít jako palivo či dřevotřískové směsi a recykláty keramických prvků lze použít pro výrobu malt či antuky.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Recyklace_skla