Cesta ke snížení účtů za energie vede přes tepelné čerpadlo

Dali byste si líbit pouze třetinové účty za energie? Investujte do tepelného čerpadla a budete je mít.

Chcete-li ušetřit za vytápění, tepelné čerpadlo rozhodně je správnou volbou. V současné době se spolu s fotovoltaikou dokonce řadí mezi nejvíce ekonomické způsoby vytápění vůbec.

Princip fungování

Jak funguje tepelné čerpadlo? V podstatě jednoduše. Venkovní jednotka nasaje vzduch z okolí vytápěného objektu, díky stlačení par chladiva v kompresoru ho ohřeje a prostřednictvím vnitřní jednotky vpustí od interiéru. Tepelné čerpadlo v tomto ohledu funguje stejně jako chladnička odebírající teplo potravinám, jímž vytápí místnost, v níž se nachází.

Ekonomicky výhodný zdroj

Ještě více zajímavá je však ekonomická stránka věci. Hlavní výhodou tepelných čerpadel je, že z venkovního vzduchu zdarma čerpají více než dvě třetiny energie. Zároveň máte s tepelným čerpadlem nárok na sníženou energetickou sazbu D57. I ta v rámci energetických úspor hraje významnou roli. V tomto ohledu je zkrátka tepelné čerpadlo rozhodně ekonomicky výhodný zdroj. Který si však žádá vyšší vstupní investici.

Zvažte topný faktor

Základní rozdělení tepelných čerpadel je na tepelná čerpadla pro rodinné domy a tepelná čerpadla pro průmysl. Při výběru tepelného čerpadla je vhodné se zaměřit na několik faktorů. Jedním z nich je topný faktor tepelného čerpadla, neboli poměr potřeby elektřiny tepelného čerpadla a vyrobeného tepla. Obecně se dá říci, že čím vyšší je tato hodnota, tím efektivnější vytápění.

Porovnání tepelných čerpadel

Zaměřit byste se měli i na účinnost, výkon, hlučnost, teplotu topné vody, materiál venkovní jednotky atd. Výběr vhodného modelu v každém případ konzultujte s odborníky. Všechna tepelná čerpadla sice fungují na stejném principu, jednotlivé tipy se od sebe ale liší. Srozumitelné porovnání jednotlivých tepelných čerpadel najdete například na webu společnosti MasterTherm.