Údržba sekačky je nutná již na jaře

Nepravidelný chod, snížený výkon sekačky – časově náročnější úklid dvora. I když je pro sekačku důležitý odborný servis jednou za několik let, je důležité mít sekačku na trávu ve správné kondici i po pár „odpracovaných“ hodinách. 

Ostří nože, hladký chod a rez pryč

Ještě na jaře před hlavní sezónou je potřeba udělat několik věcí, aby vaše sekačka na trávu byla ve správném stavu.

zahradni-sekacka-2

1. Prázdný starý benzin


Pokud nebudete používat sekačku po dobu několika týdnů, vyprázdněte benzín nakloněním přístroje nebo klasicky pomocí hadičky a nechat jí běžet na sucho. Pracujte v odvětrávaném prostoru mimo dosah jisker a plamene. Skladujte benzín ve schválených uzavřených nádobách a likvidujte palivo odpovídajícím způsobem.

2. Vyměňujte olej pravidelně

Většina nových sekaček běží na zážehové ropné směsi (25: 1 nebo 20: 1) a nepotřebují výměnu oleje. Sekačky s olejovou nádrží by měly mít výměnu oleje každé tři měsíce. Spusťte sekačku a několik minut poté odpojte zapalovací svíčku a vypusťte olej. Zkontrolujte hladinu a dolijte

zahradni-sekacka

3. Vyměňte zapalovací svíčku


Nová zapalovací svíčka může zlepšit běh motoru, tedy je dobré ji vyměnit vždy na jaře. Nové konektory jsou z výroby nastaveny s malou mezerou mezi elektrodami na špičce. Pokud není znatelný žádný rozdíl, je zástrčka poškozena.

4. Zaostřit nože a doplňování

Pro dosažení nejlepších výsledků je dobré brousit lopatky několikrát do roka pomocí pilníku nebo brusky. Před sekáním poté vždy přidejte benzin a olej (odděleně nebo předem smíchané).